Zorgpremie in het buitenland

Zorg en buitenland: wat u moet weten

Zorgpremie in het buitenland

In Nederland zijn de meeste ziektekosten gedekt door twee wettelijke verzekeringen:

 

Zorgverzekeringswet

  • de Zorgverzekeringswet (Zvw), een basisverzekering voor gebruikelijke medische zorg; en
  • de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), een volks-verzekering voor onverzekerbare risico’s.

De meeste inwoners wonen én werken in Nederland, zijn daardoor standaard verzekerd voor de AWBZ en in dat geval ook automatisch verzekerd voor de Zvw. Ook bij studie of een Nederlandse uitkering of pensioen is de situatie duidelijk. Maar hoe zit het met de verzekering wanneer er een internationaal aspect bij komt kijken? Bijvoorbeeld indien men tijdelijk in het buitenland studeert? Of omdat men in het buitenland woont en in Nederland werkt? Of omdat men een Nederlands pensioen ontvangt terwijl men in het buitenland woont? De persoonlijke situatie bepaalt dan of men verzekerd is voor de AWBZ en de Zvw.

Landen met afspraken

In internationaal verband heeft Nederland met een groot aantal landen afspraken gemaakt over het verlenen van medische zorg aan elkaars verzekerden. Die landen zijn onder te verdelen in de EU-/EER-Ianden en de verdragslanden. De kosten van medische zorg die in een van deze landen vaak onder nadere voorwaarden – is verleend, worden achteraf door Nederland vergoed (en omgekeerd). Dit is echter pas mogelijk nadat daarvoor een administratieve procedure is uitgevoerd.

(bron:Praktijkgids Schade & Verzekeren 2008)

Bespaar op uw zorgkosten of verbeter gratis uw pakket.

  Gratis en vrijblijvend vergelijken van zorgverzekeringen 2016.

 

Direct Zorgverzekeringen Vergelijken

Landen zonder afspraken

In alle andere landen (verder aangeduid als ‘nietEU-/EER-/verdragslanden’) heeft de verzekerde geen recht op zorg ten laste van Nederland, omdat Nederland met die landen geen afspraken heeft gemaakt over het verlenen van medische zorg en het vergoeden van de kosten daarvan. Dus als de verzekerde bijvoorbeeld in Brazilië of Indonesië woont, dan is de hij/zij in beginsel niet verzekerd volgens de Nederlandse socialeverzekeringswetgeving, dus ook niet voor ziektekosten. Hij/zij moet dan op andere wijze in de verzekering van ziektekosten voorzien. Dit geldt ook als de verzekerde op de Nederlandse Antillen woont.  Onder de niet-EU-/EER-/verdragslanden binnen Europa vallen: Andorra, Kanaaleilanden (Guernsey, Jersey en Olderley), eiland Man, Monaco, San Marino en Vaticaanstad.

Bespaar op uw zorgkosten of verbeter gratis uw pakket.

 Gratis en vrijblijvend vergelijken van zorgverzekeringen 2016.

Direct Zorgverzekeringen Vergelijken
Online Vergelijkers