Zorgverzekeringswet 2006

Hoe het allemaal begon..

Zorgverzekeringswet 2006

In een moderne samenleving moet iedereen die medische zorg nodig heeft, die zorg ook kunnen krijgen.

 

Kerntaak overheid

Het is een kerntaak van de overheid om daarvoor te zorgen. Die taak ligt bij het ministerie van VWS. De overheid bemoeit zich in Nederland niet direct met de zorg zelf. Dat is een zaak van zorgaanbieders:individuele beroeps-beoefenaren en zorg-

instellingen.  Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat ruim 3 % van de Nederlanders van plan is om voor komend jaar over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Zo’n 40 % twijfelt nog. Voor de meerderheid zal de premie van doorslaggevend belang zijn. (bron:  Consumentengids december 2009)

De zorgverzekeringswet bekeken

De Zorgverzekeringswet is een mijlpaal in de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland. Ruim dertig jaar was tevergeefs geprobeerd het systeem te veranderen. In 2006 is dat gelukt. . De verzekerde heeft nu meer te kiezen, er is meer concurrentie en er zijn garanties voor betaalbaarheid.

Sinds I januari 2006 is het verzekeringstelsel geregeld in de Zorgverzekeringswet. Alle inwoners van Nederland zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Bespaar op uw zorgkosten of verbeter gratis uw pakket.

  Gratis en vrijblijvend vergelijken van zorgverzekeringen 2016.

 

Direct Zorgverzekeringen Vergelijken

Kernelementen

Het verzekeringsstelsel is geregeld in de Zorgverzekeringswet. De kernelementen van deze wet zijn:

• een basisverzekering voor iedereen; hierin zit alle noodzakelijk hulp;

• burgers kunnen elk jaar van verzekering of verzekeraar veranderen;

• verzekeraars moeten iedereen accepteren, dus zonder selectie;

• verzekeraars concurreren om de gunst van de verzekerde;

• zorgaanbieders worden door concurrentie aangezet tot betere kwaliteit;

• compensatie voor mensen met lage inkomens.

(bron:Praktijkgids Schade & Verzekeren 2008)

Bespaar op uw zorgkosten of verbeter gratis uw pakket.

 Gratis en vrijblijvend vergelijken van zorgverzekeringen 2016.

Direct Zorgverzekeringen Vergelijken
Online Vergelijkers